Back

ASTON UNIVERSITY

Το Aston είναι το κορυφαίο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Κεντρική Αγγλία. Το πανεπιστήμιο έχει δεσμευτεί να επενδύει σε δραστηριότητες προβολής και να διασφαλίζει ότι η εξέλιξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δυνατή και για τις λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

Η έμφαση δίνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη όσων διδάσκουν, ώστε να διασφαλίζονται εξαιρετικά αποτελέσματα για τους φοιτητές και να παρέχονται στο προσωπικό βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εμπλέξουμε τις μονάδες διευρυμένης συμμετοχής και κοινοτικής δέσμευσης στο πανεπιστήμιο και πέραν αυτού.

Το Πρόγραμμα Ενεργής Κοινοτικής Συμμετοχής (Active Community Engagement – ACE) διατήρησε την εστίασή του στη συνεργασία με λιγότερο προνομιούχες κοινότητες (ορισμένες από τις συνοικίες του κέντρου της πόλης που γειτνιάζουν με το Πανεπιστήμιο είναι από τις πιο υποβαθμισμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο με υψηλό ποσοστό μαθητών από εθνικές μειονότητες και ποσοστά συμμετοχής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση πολύ κάτω από τον εθνικό μέσο όρο), ενώ παράλληλα επέκτεινε τη γεωγραφική εξάπλωση, αύξησε τον αριθμό των κοινοτικών οργανώσεων και διαφοροποίησε το φάσμα των ευκαιριών.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 26 τοπικά σχολεία, ενώ δραστηριότητες ACE πραγματοποιήθηκαν σε 8 σχολεία και 18 κοινοτικές ομάδες. Ορισμένα σχολεία συμμετέχουν και στα δύο προγράμματα. Ο συνολικός αριθμός των σχολείων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα εθελοντισμού του Birmingham είναι 38. Επίσης, το ποσοστό των κοριτσιών που συμμετέχουν είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των αγοριών.

ASTON UNIVERSITY

ASTON TRIANGLE, B4 7ET, BIRMINGHAM/United Kingdom

www.aston.ac.uk

v.benson@aston.ac.uk

21.YY Egitimciler Dernegi

Η 21. YY Eğitimciler Derneği (Ένωση Εκπαιδευτικών του 21ου αιώνα) είναι μια τουρκική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2019 και έχει ως στόχο την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και την ανεκτικότητα μεταξύ διαφορετικών χωρών μέσω της παροχής βοήθειας σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ενήλικες και νέους για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τη γνώση ξένων γλωσσών, πολιτισμών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.λπ. Κύριος στόχος μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και να συμβάλλουμε στη διαδικασία μετασχηματισμού και βελτίωσης του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της ανάπτυξης επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων όπως η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η λήψη αποφάσεων. 

Το όραμά μας είναι να παρέχουμε μια μη τυπική εκπαίδευση, βασισμένη στην ανταλλαγή ευκαιριών και εμπειριών που σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση, να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς, τους δασκάλους και τους παιδαγωγούς την ευκαιρία να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες, να μάθουν σύγχρονες τεχνικές για να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους μαθητές σε μια πορεία σταδιοδρομίας και κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Το 21.YY Eğitimciler Derneği συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και με επαγγελματίες και εθελοντές που συνεισφέρουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους για την αλλαγή και τη βελτίωση της κοινωνίας.

Το αντικείμενο της ένωσης είναι η παροχή ευέλικτων προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, της καθοδήγησης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά για τους μειονεκτούντες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των γυναικών.

Hasan Efendi Ramazan Pasa Mah.Dogu Gazi Bul No 28/72 Efeler/Turkey

zehrates@yahoo.com

MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI (MUSEV)

Η MUSEV είναι ένας νέος οργανισμός που βοηθά τον πληθυσμό στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της οικονομίας.
Η MUSEV λειτουργεί με 50 μέλη που εργάζονται κυρίως εθελοντικά, για την ανάπτυξη της πολιτιστικής αλληλεγγύης του πληθυσμού που ζει στην Άγκυρα, λόγω της θέσης της, καθώς και στο Mucur/Kırşehir, γεγονός που καθιστά τη MUSEV επίσης εθνική πρωτοβουλία.
Το Ίδρυμα έχει 5 εθελοντές στο διοικητικό συμβούλιο, 50 άτομα προσωπικό που εργάζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα εθελοντικά. Το Ίδρυμα έχει μέλη που εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων.
Το Ίδρυμα στοχεύει στην υλοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα διαχείρισης των 5 ατόμων υποστηρίζεται από επαγγελματίες που μπορούν να συνεισφέρουν από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς εξειδίκευσης. Οι τομείς αυτοί αφορούν κυρίως την Υγεία και την Εκπαίδευση:


 • Γεωργία,
  Οικονομικά,
  Επιχειρηματικότητα,
  Δια βίου μάθηση,
  Απασχόληση και κοινωνική ένταξη,
  Περιφερειακή ανάπτυξη,
  Ηλεκτρονική μάθηση,
  Καθοδήγηση των νέων,
  Συμβουλευτική ΜΜΕ,
  Ευάλωτες ομάδες (παιδιά, εθνοτικές ομάδες/μειονότητες, άτομα που πάσχουν από άνοια, άτομα με ψυχικές διαταραχές, χρήστες ναρκωτικών και αλκοόλ και άτομα με αναπηρία),
  Αλφαβητισμός,
  Ενεργός γήρανση,
  Προώθηση της δια βίου μάθησης,
  Αθλητισμός.


Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη της MUSEV εργάζονται ως επί το πλείστον σε όλους τους παραπάνω τομείς και επιθυμούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους, θεωρώντας πολύτιμη την αλληλεπίδραση με επαγγελματίες στην Ευρώπη.

MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI (MUSEV)

Hacı Bayram Mah. Eşme Sok. No:2/1 Ulus/Altındağ/Ankara/Turkey


http://mucurvakfi.org/
ekucukarslan@gmail.com

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

Η STIMMULI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υλοποιεί έργα με επίκεντρο τον κοινωνικό αντίκτυπο και έχει όραμα να εμπνεύσει τη μελλοντική εκπαίδευση και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να επιτύχουμε την αποστολή μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά έργα που καλλιεργούν στάσεις αλλαγής, εισάγουν επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε αλλαγές συμπεριφοράς για ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η STIMMULI φέρει εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Εκπαίδευσης μέσω της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα, της Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της βιώσιμης ανάπτυξης, όπου αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέες προσεγγίσεις και αποτελεσματικά εργαλεία και πρακτικές. Το έργο μας αποσκοπεί στην αξιοποίηση της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

15 Agias Sofias str. ,54623, THESSALONIKI, Greece

www.stimmuli.eu

ioanna.garefi@stimmuli.eu

 

STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK

Το Ολλανδικό Ίδρυμα Καινοτομίας Welfare 2 Work (DFW2W) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζει επαγγελματίες (π.χ. ιδρύματα της ΕΕ, δήμους, κυβερνήσεις, οργανισμούς απασχόλησης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς) και πολίτες στους τομείς της απασχόλησης, της εύρεσης εργασίας και της κινητικότητας, της πρακτικής άσκησης, της εκπαίδευσης, του εισοδήματος, της κοινωνικής ένταξης, της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής καινοτομίας, της πρόνοιας, της επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος, του κλίματος και της ποιότητας ζωής.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες, πλατφόρμες και κόμβους για καινοτόμες καλές πρακτικές στους τομείς εξειδίκευσής μας, αναπτύσσοντας (ψηφιακές) πληροφορίες για νέους πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με τις στρατηγικές απασχόλησης, τη δικτύωση, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, τον κοινωνικό χάρτη των Κάτω Χωρών και άλλων χωρών (π.χ. ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νότια Αφρική κ.λπ.). Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας.

STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK

LIGUSTERHOF 21, PAPENDRECHT, 3355 RH, Netherlands

www.dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com

pvs@dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com

 

LYCEE DU DIADEME – TE TARA O MAI’AO

Το Lycée Diademe, Te tara o Mai’ao, είναι το μεγαλύτερο Γυμνάσιο της Γαλλικής Πολυνησίας με 257 καθηγητές και 2444 μαθητές. Είναι ένα γενικό και επαγγελματικό λύκειο, αρχιτεκτονικής, δικτύων και συντήρησης, ηλεκτρικής συντήρησης, διοίκησης και μάρκετινγκ.

Οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας λόγω της νοοτροπίας των οικογενειών για τη συνέχιση των σπουδών στα σχολεία, καθώς οι περισσότεροι ασχολούνται γενικά με τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό. Τα ποσοστά εγκατάλειψης είναι πολύ υψηλότερα από τα ποσοστά των Ευρωπαϊκών χωρών. Συμμετέχουμε έτσι σε αυτό το πρόγραμμα Erasmus+ ώστε να βοηθήσουμε τους μαθητές να παραμείνουν στο σχολείο και να εκτιμήσουν τις προοπτικές της εκπαίδευσης. 

LYCEE DU DIADEME – TE TARA O MAI’AO

Rue Tihoni Tefaatau, BP 51131, PIRAE, France

Actualités

Richard.deane4@gmail.com