Back

Module 1 – Falen in de lessen

Module 2 – Voortijdig schoolverlaten en de rol van het gezin

Module 3 – Ontoereikendheid van sociale activiteiten, ontoereikende omgeving voor schoolonderwijs, tools, uitrusting

Module 4 – Ongecontroleerde afwezigheid