Geri

“EDDI projesi, ESL (Early School Leaving – Erken Okul Terki) sorununa olası çözümler bulmak amacıyla öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin eğitimden erken ayrılmanın nedenlerini ve sonuçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ESL istatistiklerinde iyi durumda olan ülkelerle, yelpazenin diğer ucunda yer alan ülkeler arasındaki uygulama ve müdahalelerin karşılaştırmalı analizinin ESL sorununa sürdürülebilir bir çözüm getireceğine inanıyoruz. Ekonomik ve sosyal hareketlilik üzerindeki etkilerinin yanı sıra, ESL zorbalık, şiddet veya mikro suçlulukla da ilişkilendirilmiştir. ESL, işgücünün ve toplum beklentilerinin gelecekteki başarılı gelişimi için bir tehdittir.

Proje teklifine hazırlanırken yapılan literatür taraması, ESL’yi tetikleyen unsurların çeşitlilik gösterdiğini ve bir dizi destekleyici paydaş grubunun katılımıyla karşı konulabileceğini göstermiştir. EDDI projesi, ESL sorununa erken teşhis sağlayan, toplum çapında net ve bütüncül bir eylem planı geliştirmeye yönelik ilk adımdır.

Projeye katılan öğrenciler 14-18 yaş aralığındadır ve karma uluslararası gruplar halinde çalışacaklardır. Hitap edilen hedef gruplar, birlikte çalışılan öğretmenler ve okul yılı boyunca farklı nedenlerle okulu terk etme riski taşıyan öğrenciler ile risk belirtileri gösteren öğrencilerdir. Hedef grup, 5 farklı ülkeden toplam 300 kişilik temsili bir örneklem oluşturan sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı geçmişe sahip öğrencileri içerecektir. EDDI’nin başlamasından önce yerel sosyal kurumların, eğitim yetkililerinin ve ICT çözüm ortaklarının desteği alınmıştır.

Önerilen 24 ay boyunca EDDI proje faaliyetleri şunları içerecektir: bilgi toplama ve paylaşma, araştırma yapma, anket tasarımı, Avrupa’daki tüm okullar tarafından ESL risk teşhisi uygulamak için kullanılacak bir ICT e-platformu oluşturma.

Sonuçların Avrupa okulları, Yüksek Öğretim Kurumları ve Eğitim Otoriteleri üzerinde dönüştürücü etkileri olacaktır. Bu eko-sistem görüşü EDDI konsorsiyumunun oluşum stratejisini yönlendirmiştir.”