Geri

ASTON ÜNİVERSİTESİ

Aston, Batı Midlands’da yer alan öncü bir üniversitedir. Üniversite, sosyal yardım faaliyetlerine yatırım yapmaya ve yeterince temsil edilmeyen grupların yükseköğretime katılımını sağlamaya çalışmaktadır.
Kaliteli öğrenci kazanımları sağlamak ve personele gelişmiş kariyer olanakları sunmak için eğitim verenlerin mesleki gelişimine odaklanılmaktadır.Birleşik Krallık’ta üniversite ve ötesinde Genişleyen Katılım ve Toplumsal Katılım birimleri dahil edilecektir. Aktif Toplum Katılımı Programı (ATK), yerel toplumun dezavantajlı bölgeleriyle çalışmaya odaklanmayı sürdürürken (Üniversiteye bitişik bazı şehir içi bölgeler, etnik azınlıklardan gelen öğrencilerin yüksek oranı ve ulusal ortalamanın çok altında yüksek öğrenim katılım oranları ile Birleşik Krallık’taki en yoksun bölgeler arasındadır) coğrafi yayılımı genişletmiş, toplum kuruluşlarının sayısını artırmış ve Öğrenci Özel Dersi 26 yerel okulda devam eden fırsat yelpazesini çeşitlendirmiştir. ATK faaliyetleri 8 okulda ve 18 toplum grubunda gerçekleştirilmiştir. Bazı okullar her iki programa da dahil olmuştur. Birmingham gönüllülük programı tarafından desteklenen toplam okul sayısı 38’dir. Siyahi ya da azınlık etnik kökenli öğrenciler, engelli öğrenciler gibi her iki programda da iyi bir şekilde temsil edilmektedir. Programa katılan kız öğrencilerin oranı erkek öğrencilerden önemli ölçüde daha yüksektir.

ASTON ÜNİVERSİTESİ

ASTON TRIANGLE, B4 7ET, BIRMINGHAM/Birleşik Krallık

www.aston.ac.uk

v.benson@aston.ac.uk

21.YY Eğitimciler Derneği

21. YY Eğitimciler Derneği (21. Yüzyıl Eğitimcileri Derneği), öğretmenlere, ebeveynlere, yetişkinlere ve gençlere yeni yetenekler edinme, yaratıcılığın geliştirilmesi, yabancı dil bilgisi, kültürler, insan hakları vb. konularda yardımcı olarak öğretim bilgisinin değişimini, yenilikçi eğitim yöntemlerini ve farklı ülkeler arasında hoşgörüyü teşvik etmeyi amaçlayan 2019 yılında kurulmuş bir Türk STK’sıdır. Temel amacımız, yenilikçi eğitim yöntemleri ve deneyimlerinin paylaşımını sağlamak; eğitime, insan haklarına, demokrasiye ve kapsayıcılığa kendini adamış gençleri, ebeveynleri, yetişkinleri, öğretmenleri ve liderleri eğitmek; mesleki yeterlilikler, güven, sorumluluk ve karar alma gibi kişisel becerilerin gelişimini sağlayarak Avrupa öğretiminin dönüşüm ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz, okullaşma ile ilgili fırsatların ve deneyimlerin paylaşılmasına dayalı yaygın bir eğitim sağlamak, eğitimcilere, öğretmenlere ve pedagoglara öğretim becerilerini geliştirme şansı vermek, öğrencilere / öğrencilere bir kariyer yolu ve sosyal ve mesleki yaşam boyunca rehberlik edebilmek için modern teknikleri öğrenmektir. 21.YY Eğitimciler Derneği, üniversite kuruluşları, kamu kurumları, şirketler, eğitim merkezlerinin yanı sıra toplumun değişimi ve gelişimi için fikir ve deneyimleriyle katkıda bulunan entelektüelleri, profesyonelleri ve gönüllüleri bir araya getirmektedir.

Derneğin kapsamı, hayat boyu öğrenme çerçevesinde çeşitli alanlarda esnek yaygın eğitim programları sunmak, özellikle özel ihtiyaç sahipleri ve kadınlar da dahil olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

21.YY Eğitimciler Derneği

Hasan Efendi Ramazan Paşa Mah.Doğu Gazi Bul No 28/72 Efeler/Türkiye

zehrates@yahoo.com

Mucur Sağlık ve Sosyal Eğitim Yardımlaşma Vakfı(MUSEV)

MUSEV sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında halka hizmet vermek üzere kurulmuştur.

MUSEV, Ankara’da yaşayan nüfusun kültürel dayanışmasının geliştirilmesi için çoğunluğu gönüllü olarak çalışan 50 üyesi ile faaliyet göstermektedir.Mucur/Kırşehir’de de aktif olması MUSEV’i ulusal bir girişim haline getirmektedir.

Vakfın yönetim kurulunda 5 gönüllü, yönetim kurulu üyesi olarak çalışan ve proje bazlı gönüllülük esasına göre çalışan 50 personel bulunmaktadır. Vakfın her türlü mesleki alanda çalışan üyeleri vardır.

Vakıf, eğitim ve sağlık alanında kamuoyunun duyabileceği destekleyici faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla 5 kişilik yönetim ekibi, farklı mesleki uzmanlık alanlarından katkı sağlayabilecek profesyoneller tarafından desteklenmiştir. Bu alanlar ağırlıklı olarak sağlık ve eğitime yöneliktir:

 • Tarım
 • Proje
 • Ekonomi
 • Girişimcilik
 • Hayatboyu Öğrenme
 • İstihdam ve sosyal içerme
 • Bölgesel Kalkınma
 • Uzaktan Eğitim
 • Gençlik Rehberliği
 • KOBİ Danışmanlığı
 • Okuryazarlık
 • Hassas Gruplar (çocuklar, etnik gruplar/azınlıklar, sınırlı bir ömre sahip kişiler, demanstan muzdarip kişiler, ruhsal bozukluğu olan kişiler, uyuşturucu ve alkol bağımlıları ve engelli kişiler)
 • Aktif Yaşlanma
 • Hayat Boyu Öğrenmenin Teşviki
 • Spor

Çoğunlukla yukarıdaki tüm alanlarda çalışan ve deneyimlerini Avrupa’ya taşımak isteyen MUSEV yönetim kurulu ve üyeleri, Avrupa’daki profesyonellerle etkileşim kurmayı değerli buluyor.

Vakıf, yapısını bu amaç doğrultusunda şekillendirmeye başlamıştır. Vakıf, araştırmalar, yayınlar gibi günlük faaliyetleri yönetmek için sürekli personel de istihdam etmiştir.

MUCUR SAĞLIK SOSYAL EĞİTİM VE YARDIMLASMA VAKFI (MUSEV)
Hacı Bayram Mah. Eşme Sok. No:2/1 Ulus/Altındağ/Ankara/Türkiye

http://mucurvakfi.org/

ekucukarslan@gmail.com

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

STIMMULI, geleceğin eğitimine ilham vermeyi ve toplumda olumlu değişimi ateşlemeyi öngören sosyal etki odaklı projeler üzerinde çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonumuza ulaşmak için, değişim yaratan tutumlar geliştiren, girişimci düşünceyi aşılayan ve daha sürdürülebilir yaşam tarzları için davranış değişikliklerini teşvik eden eğitim ve güçlendirme projeleri tasarlıyor ve sunuyoruz. STIMMULI, Sosyal İnovasyon Eğitimi, Girişimcilik Eğitimi, Aktif Vatandaşlık Eğitimi ve Kapsayıcı Eğitim ve sürdürülebilir kalkınma dahil olmak üzere farklı faaliyet alanlarında yeni yaklaşımlar, etkili uygulamalar ve araçların geliştirildiği ve tasarlandığı kapsamlı bir deneyime sahiptir. Çalışmalarımız, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal girişimler, işletmeler ve hükümetler arasındaki işbirliğinin gücünden yararlanarak, acil toplumsal sorunları daha etkili ve daha geniş ölçekte ele almayı amaçlamaktadır.

STIMMULI FOR SOCIAL CHANGE

15 Agias Sofias str. ,54623, Selanik, Yunanistan

www.stimmuli.eu

info@stimmuli.eu

 

 

STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK

Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work (DFW2W), istihdam, iş eşleştirme ve hareketlilik, staj, eğitim, gelir, sosyal içerme, kadın ve erkeklerin eşit katılımı, sosyal güvenlik, sosyal inovasyon, refah, girişimcilik ve çevre, iklim ve yaşam kalitesi alanlarında profesyonelleri (örneğin AB ortakları/enstitüleri, belediyeler, konseyler, iller, hükümetler, istihdam kurumları, eğitim sağlayıcılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar) ve (genç) vatandaşları destekleyen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Amacımız, uzmanlık alanlarımızda yenilikçi iyi uygulamalar için ortaklıklar, platformlar ve merkezler kurmak, genç vatandaşlar ve profesyoneller için istihdam stratejileri, ağ oluşturma, mevzuat ve düzenleme, Hollanda’nın ve diğer ülkelerin (örneğin AB, İngiltere, ABD, Avustralya, Güney Afrika vb.) sosyal haritası hakkında (dijital) bilgi geliştirmektir. Sosyal inovasyon önceliklerimizden biridir.

STICHTING DUTCH FOUNDATION OF INNOVATION WELFARE 2 WORK

LIGUSTERHOF 21, PAPENDRECHT, 3355 RH, Hollanda

www.dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com

pvs@dutchfoundationofinnovationwelfare2work.com

 

LYCEE DU DIADEME – TE TARA O MAI’AO

Müdür M.BEUCHOT Phillipe ve 3 müdür yardımcısı ile Fransız Polinezyası’ndaki en büyük lisedir. Eskiden 2 farklı lise iken (Taaone an Aorai) 2019-2020 yılında Fransız Devleti (tam olarak, Eğitim Bakanını temsil eden rektör yardımcısı) Fransız Polinezyası’nda, birçok nedenden dolayı büyük bir lisede birleştirmeye karar verdi. Şimdi, okulumuzda, yeni okul adı Lycée Diademe, Te tara o Mai’ao, 2444 öğrencinin başarılı olmasına yardımcı olmak için 257 öğretmen bulunmaktadır.Bünyesinde genel ve mesleki lise, mimarlık, ağ ve bakım, elektrik bakım, yönetim ve pazarlama bölümleri bulunmaktadır.

Okulu terk eden öğrenciler, aileleri genellikle çiftçilik, balıkçılık ve turizmle uğraştıkları için okullarda okumaya devam etmeye yönelik bakış açıları nedeniyle ülkemizdeki en büyük sorunlardan biridir. Lise eğitimine devam etmekte bir gelecek görmüyorlar. Okyanus kıyısındaki ülkemizde okul terk oranları AB oranlarının çok üzerindedir. Bu projeye katılmak istiyoruz, çünkü Erasmus+ projesi yaparak, öğrencilerin hayatta başarılı olmalarına, başka bir yol öğrenmelerine, yeni arkadaşlarla ve öğrencilerle tanışmalarına, hayata ve okula katılmalarına ve tabii ki başka ülkeleri gezmelerine yardımcı olmanın önemini gördük. Birçoğu için, sonra siz koordinatör ve ortaklar için, bu hayatın seyahatidir ve onları açık fikirli ve daha iyi bir ev sahibi ve öğrenci yapar. Bu tür fırsatlar öğrencilere okul hayatlarını bırakmamalarını ve önlerindeki olası parlak hayattan vazgeçmemelerini sağlayabilir.

LYCEE DU DIADEME – TE TARA O MAI’AO

Rue Tihoni Tefaatau, BP 51131, PIRAE, France

Actualités

Richard.deane4@gmail.com