Geri

Modül-1 Derslerde Başarısızlık

Modül-2 Erken okul terki ve ailenin rolü 

Modül-3 Sosyal faaliyetlerin , okul eğitim ortamının, araç ve gereçlerin yetersizliği

Modül-4 Kontrol Edilemeyen Devamsızlık